سیستم هادی حفاظتی ( ارتینگ)

هادی حفاظتی چیست؟ هادی حفاظتی همان سیستم اتصال زمین یا ارتینگ است که قابلیتهای زیر را ایجاد می کند: الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ج ـ فراهم آوردن شرایط…

لوله برق

لوله برق وسیله ای است برای پوشش دهنده های هادی برق که از داخل آن عبور می دهند برای جلوگیری از صدمه دیدن هادی برق یا سیم و محافظ جان افراد در برابر تماس نا خواسته با سیم برق و هادی ها می باشد.

کلید برق

قبل از آن که بدانیم چه نوع کلید و پریزی برای خانه ما مناسب هستند، یا با انواع مختلف آن آشنا شویم، باید دقیقا خود کلیدها و پریز ها و کارآیی آن ها را بشناسیم.

طراحی روشنایی

شب های خیال انگیز ناشی از ترکیب نور با معماری و یا با چشم انداز های زیبا و تاثیر روانی آن بر ذهن و روح انسان ها با یک طراحی سیستم روشنایی قابل دستیابی است. جامه عمل پوشاندن به بازی زیبای نور و معماری نیازمند داشتن مهارت و خلاقیت و انجام…
error: Content is protected !!