سیستم هادی حفاظتی ( ارتینگ)

هادی حفاظتی چیست؟

 

هادی حفاظتی همان سیستم اتصال زمین یا ارتینگ است که قابلیتهای زیر را ایجاد می کند:

 

الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان

ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار

د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی

ه ـ حذف ولتاژ اضافی

و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

 

دو شکل زیر روش کار سیستم اتصال زمین را نشان می دهد. فرض کنید در اثر یک اتصال داخلی بدنه دستگاه متصل به سیستم ارتینگ برقدار شود. جریان الکتریسته می توان در دو مسیر منتقل و به زمین به عنوان یک پتانسیل خنثی برسد. یک مسیر از سیستم اتصال زمین است. مسیر دیگر هنگامی بوجود می آید که شخصی به بدنه دستگاه دست بزند. جریان از طریق بدن او می تواند به زمین منتقل شود. در صورتی که مقاومت سیستم اتصال زمین کم باشد جریان از طریق سیم اتصال زمین منتقل می شود. در غیر این صورت، جریان الکتریسیته از بدن شخص منتقل شده و اصطلاحا برق گرفتگی اتفاق می افتد.

سیستم دارای هادی حفاظتی

سیستم بدون هادی حفاظتی

بنابراین، برای جلوگیری از برق گرفتگی وجود سیستم اتصال زمین و مقاومت الکتریکی کم آن الزامی است. مقاومت سیمهای اتصال زمین کم است. ولی در جایی که این سیم به زمین وصل می شود باید چاره ای اندیشید. یک راه کار مناسب استفاده از چاه اتصال زمین، یا اصطلاحا چاه ارت، است. این چاه به روش خاصی ساخته می شود. به صورت دوره ای، طبق مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، با یک دستگاه اندازه گیری می بایست مقاومت سیستم اتصال زمین را کنترل نمود.

آزمایش سیستم اتصال زمین

 

در یک ساختمان بخش های مختلفی با احتمال اتصال جریان الکتریکی به آن و خطر برق گرفتگی وجود دارد. مکانهای مرطوب، لوله های فلزی، اسکلت ساختمان، سازه سقف کاذب و همه تجهیراتی که با برق کار می کنند از این جمله اند. در ساختمان همه این بخش ها را با سیمهای مسی به هم وصل می کنند تا بار الکتریکی آنها یکسان گردد و سپس آن را به چاه اتصال زمین متصل می کنند تا بار الکتریکی به زمین منتقل شود. این سیستم را سیستم همبندی می گویند. در هر ساختمان اجرای سیستم همبندی الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =

error: Content is protected !!