اخبار

معماری

دیوار حایل

در جاهایی که اختلاف سطح بین دو قسمت از زمین است برای مهار خاک نیاز به دیوار حایل است.

سازه

دیوار حایل

در جاهایی که اختلاف سطح بین دو قسمت از زمین است برای مهار خاک نیاز به دیوار حایل است.

تاسیسات برقی

تاسیسات مکانیکی

دکوراسیون

پرده حمام

پوشانده شدن فضای مقابل دوش با این پرده مانع نفوذ رطوبت و آب به سایر نقاط حمام و به‌خصوص در ورودی خواهد شد.

عضویت در خبرنامه

قدرت گرفته از MailChimp

error: Content is protected !!